loading

در حال آماده سازی

پنل loyalty program گشنمونه
۱۳۹۸ مرداد ۰۹

اپن پنل مطابق با خواسته کارفرما جهت مدیریت مشتریان و اختصاص اعتبار بعد از هر خرید جهت مراجعه های بعدی پیاده سازی شد. در این پنل کاربران می توانند در هر خرید اعتبار کسب کنند، هم چنین با معرفی هر فرد دیگر به مجموعه گشنمونه می توانند به اعتبار خود بیفزایند. محدودیت یک ماهه و سقف ۱۰۰ هزارتومان برای اعتبار در نظر گرفته شده است. پس از ثبت نام برای هر کاربر دستورالعمل استفاده از مزایای باشگاه مشتریان ارسال می گردد. هم چنین بعد از هر تراکنش نیز پیامک مربوط به آن تراکنش ( افزایش اعتبار/ استفاده از اعتبار) برای کاربر ارسال می گردد. هم چنین نموداریهای مدیریتی و آمار مربوط به اعتبارات و کاربران برای مدیر سیستم در نظر گرفته شده است.

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد